Home / Resources / Research and Reports / Gweithgaredd Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru | Adolygiad Cyflym
Back to resources

Gweithgaredd Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru | Adolygiad Cyflym

Dr Kit Chalmers a Bernard Okeah

Mae’r adolygiad hwn yn cofnodi’r asedau sylweddol sydd ar gael i Gymru ym maes iechyd rhyngwladol, gan edrych ar draws pob sector. Mae Cymru yn gartref i brifysgolion sy’n arwain yn fyd-eang, system iechyd a gofal unedig, sector masnachol gwyddorau bywyd ffyniannus, gweithgaredd byd-eang nad yw er elw, a’r cyfan yn cael eu cefnogi gan bolisïau cenedlaethol eangfrydig sy’n edrych tua’r dyfodol. Mae’r adolygiad yn ystyried y ffyrdd y gall Cymru gynyddu gwerth ei ymwneud â iechyd rhyngwladol, er budd y wlad yn fasnachol ac o ran enw da.

VIEW