Home / Resources / Research and Reports / Partneriaethau Iechyd Cymru Gydag Affrica
Back to resources

Partneriaethau Iechyd Cymru Gydag Affrica

Dr Kit Chalmers

Mae gan Gymru hanes hir o ymwneud mewn modd cadarnhaol gyda gwledydd incwm isel a chanolig ac rydym mewn cyfnod nawr sy’n cynnig cyfle sylweddol. Wrth i ni ailadeiladu yn dilyn pandemig sydd wedi amlygu anghyfiawnder a rhyng-gysylltiadau ar lefel fyd-eang, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r adroddiad hwn, sy’n ystyried gweithgaredd rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara. Mae’n canolbwyntio ar gyfleoedd cyllido Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) gyda golwg ar gael y manteision gorau posib o ymgysylltu byd-eang i GIG Cymru.

VIEW